Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 25 kwietnia 2023 r. oferty na: zapewnienie i obsługa dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży przy mobilnym punkcie informacji promocyjnej. Pobierz: Pełna treść zapytania ofertowego Pobierz: Formularz oferty Pobierz: Oświadczenie o braku powiązań

Dnia 21 marca 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Odolionie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przedstawione zostały między innymi sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2022. Odczytano także protokół Komisji Rewizyjnej na podstawie którego, udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2022. Jednym z ostatnich punktów spotkania były jak zwykle sprawy wniesione, poruszające bieżące jak i

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Czytaj więcej …

W dniu 28 lutego 2023 r. w Siedzibie Stowarzyszenia odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2016-2023 (LSR) i jej efektów a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w

Warsztat refleksyjnyCzytaj więcej …

W dniu 4 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru nr 9/2022. Pobierz: Protokół z posiedzenia Pobierz: Uchwała Nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR Pobierz: Uchwała Nr 14/2023 w sprawie zatwierdzenia listy

Wyniki naboru nr 9/2022– Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 4 stycznia 2023 rokuCzytaj więcej …