Z radością informujemy, że komisja konkursowa wybrała najlepsze prace złożone w Konkursie plastycznym „Legendy Kujawskie”. Na konkurs wpłynęły 24 rysunki. Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wiekowych 6-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat. Komisja konkursowa wybrała w każdej kategorii wiekowej najlepsze prace. Gratulujemy zwycięzcom! Osoby nagrodzone w konkursie plastycznym „Legendy Kujawskie”: I kategoria wiekowa […]

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. ,,Fundusze unijne w mojej gminie”. Prace należy przesłać wraz z deklaracją uczestnictwa (dostępną poniżej) w terminie od 15 listopada do 3 grudnia 2021 r. do biura Stowarzyszenia ,,Partnerstwo

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Fundusze unijne w mojej gminie”Czytaj więcej …

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJ Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wyjeździe Studyjnym do Jajkowa (Hotel Cykada), w którym uczestnicy poznają dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem wizyty będzie funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Teodorek w Fiałkach. Wizyta studyjna zaplanowana jest w dniach

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W WIZYCIE STUDYJNEJCzytaj więcej …

W dniu 14.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr I/RPO/EFRR/2021 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Wyniki naboru nr I/RPO/EFRR/2021 – Posiedzenie nr 7/2021 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Czytaj więcej …

W dniu 06.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr II/RPO/EFRR/2021 ZAKRES TEMATYCZNY: Cel ogólny LSR: Stworzenie miejsca dostatniego życia wspólnoty ludzi przedsiębiorczych, skupionych wokół partnerskiej współpracy, posiadających wizję własnego rozwoju w oparciu o zasoby lokalne.

Wyniki naboru nr II/RPO/EFRR/2021 – Posiedzenie nr 6/2021 Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”Czytaj więcej …

,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   W dniach 22-24 września 2021 r. odbył się wyjazd studyjny do miejscowości

Wyjazd studyjny do BrzeskaCzytaj więcej …

Mając na względzie dążenie do objęcia wsparciem w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2021 możliwie szerokiej grupy odbiorców oraz osiągnięcia założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami, zwiększa się alokację w ramach ww. naboru o 832 620,22 zł, tj. z 1 872 020,46 zł do 2 704 640,68

Komunikat w sprawie zmiany Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach naboru nr I/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

Mając na względzie dążenie do objęcia wsparciem w ramach naboru nr II/RPO/EFRR/2021 możliwie szerokiej grupy odbiorców oraz osiągnięcia założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020 celów wyrażonych wskaźnikami, zwiększa się alokację w ramach ww. naboru o 832 620,21 zł, tj. z 1 872 020,47 zł do 2 704 640,68

Komunikat w sprawie zmiany Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach naboru nr II/RPO/EFRR/2021Czytaj więcej …

Niniejszym informujemy, iż w dniach 29.09.2021 r. oraz 30.09.2021 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD w Odolionie, ul. Piaskowa 4, odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr II/RPO/EFRR/2021.