ANKIETY MONITORUJĄCE

Ankiety dotyczą wszystkich działań konkursowych, realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta składana jest do biura LGD w wersji papierowej bądź elektronicznej w ciągu 30 dni od otrzymania płatności ostatecznej.

Pobierz: Ankieta – Aktywna integracja społeczna lub społeczno-zawodowa
Pobierz: Ankieta – Podejmowanie działalności gospodarczej
Pobierz: Ankieta – Rozwój działalności gospodarczej
Pobierz: Ankieta – Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg
Pobierz: Ankieta – Poprawa infrastruktury kulturalnej, turystycznej oraz rekreacyjnej
Pobierz: Ankieta – Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru
Pobierz: Ankieta – Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
Pobierz: Ankieta – Wspieranie działań zmierzających do zachowania dziedzictwa kulturowego