Zaproszenie na warsztaty refleksyjne

ZAPROSZENIE WARSZTAT REFLEKSYJNY NT. BIEŻĄCEJ ANALIZY PROCESU WDRAŻANIA LSR  STOWARZYSZENIA „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

Siedziba Stowarzyszenia – Odolion, ul. Piaskowa 4

28.02.2020 r., godz. 12.00

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem jest analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2016-2023 (LSR) i  jej pierwszych efektów a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w 2019 roku.

Tego typu warsztat będzie powtarzany co roku w okresie wdrażania LSR tj. do 2023 roku w procesie tzw. ewaluacji wewnętrznej.

Zapraszamy do udziału w warsztacie wszystkich członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” , członków Zarządu, Rady,  Komisji Rewizyjnej, Beneficjentów działań LGD, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Liczymy na Państwa przybycie i wyrażenie swojej opinii na temat  LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” oraz postępów wdrażania LSR,  w tym w szczególności odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem można ją uznać za zadowalającą?
  2. Czy jakoś projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. Czy z perspektywy wybieranych projektów  realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można go uznać za adekwatne względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
  6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektu są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany też należy wprowadzić działania w LGD, by skutecznie realizowała cele LSR?

 

Udział w warsztacie jest bezpłatny! Dla uczestników warsztatu zapewniony zostanie poczęstunek.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc , prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 25.02.2020 r. telefonicznie: 54 282 40 97 lub na adres email: ziemia.kujawska@wp.pl