Lokalna Grupa Działania z nową umową

UE LEADER LGD PROW

13 czerwca 2022 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” p. Andrzej Olszewski podpisał umowę o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze, którego celem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego, tzw. LSR, na lata 2023-2027 szeroko konsultowanego z lokalną społecznością.

Nowa strategia obejmować będzie mogła działania zaplanowane do realizacji w ramach środków:

  • Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz
  • Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,

w tym m.in. ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także integrację społeczną oraz uczenie się przez całe życie.

Umowę ze strony Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Pobierz: Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (PDF)