Przejdź do treści

Szkolenie z przygotowania dokumentacji konkursowej dla potencjalnych beneficjentów

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach działania 19 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – podejmowanie działalności gospodarczej w dniu 7 marca 2022 r. odbyło się szkolenie z zakresu przygotowania dokumentacji konkursowej dla potencjalnych beneficjentów. Szkolenie odbyło się w grupach w trosce o zdrowie uczestników.

Szkolenie finansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.