Przejdź do treści

Podpisanie umów o powierzenie grantu

W dniu 12 lipca 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się uroczyste spotkanie związane z podpisaniem oraz wręczeniem 14 umów o powierzenie grantu. W imieniu Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” przybyłych gości przywitał Pan Przemysław Jankowski – Członek Zarządu LGD.

W uroczystości wręczenia czeków i umów udział wzięła Pani Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Bardzo dziękujemy za obecność.
Wręczone umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takich jak:
TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy);
TYP 1 f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym;
Typ 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe;
Typ 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej;
a także działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP d) kluby pracy;
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne);

w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Podpisane umowy są efektem trzech naborów ogłoszonych przez Stowarzyszenie na które łącznie wpłynęło 17 wniosków o powierzenie grantu.

Podczas uroczystości wręczono czeki na łączną kwotę aż 1 121 334,06 zł.

Poniżej: lista grantobiorców, która w dniu 12 maja podpisała umowy:

  • Ośrodek Szkoleniowo Usługowy OPERATOR Tomasz Pietras,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Radosny Zakątek”,
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku,
  • Fundacja Wolna Wisła,
  • Gmina Aleksandrów Kujawski,
  • Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy ,,Orzeł”
  • Gminny Klub Sportowy ,,Start” Stawki,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku,
  • Anag- Pol Agnieszka Fikert-Buło,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Raciążku.

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy!