Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 6/2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Odolion, 05.10.2020 r.

Ogłoszenie nr 6/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 6/2020

Termin składania wniosków: od 19.10.2020 do 02.11.2020 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski od 19.10.2020 do 02.11.2020 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Pobierz: Pełna treść ogłoszenia konkursu nr 6/2020
Pobierz: Załączniki do konkursu