XVI Powiatowy Rajd Rowerowy – 11 czerwca 2023 roku

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu XVI Powiatowy Rajd Rowerowy – 11 czerwca 2023 roku!

Wydarzenie jest współorganizowane przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”!

Zapraszamy!