Przejdź do treści

Szkolenie dotyczące projektów grantowych dla podmiotów chcących aplikować o środki EFS

Zapraszamy podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Szkolenie odbędzie się 7 marca 2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00

Pobierz: szczegółowe informacje dot. szkolenia