Zakres operacji działań LEADER+

1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 
Projekty związane z turystycznym wykorzystaniem potencjału LGD:
  • stworzenie atrakcji turystycznych, rekreacyjnych : promocja agroturystyki ( tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu, szkolenia, kursy, wyjazdy, konferencje), dokumentacja, zielone szkoły, ścieżki rowerowe, szlaki piesze
  • oznakowanie i zagospodarowanie szlaków, obiektów i atrakcji turystycznych : dokumentacja, gastronomia, handel, usługi, baza noclegowa
  • agroturystyka, turystyka: widokówki, foldery, ulotki, witryny internetowe, punkty informacyjne, targi, wyjazdy
  • dbałość o stan zabytków historycznych oraz przyrodniczych: konserwacja i renowacja
  • promocja obszaru i lokalnego produktu: wyjazdy, targi, szkolenia.
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com