Rozeznanie rynku – 01.03.2021r. – dotyczące nadruku logo LGD oraz logotypami unijnymi na 50 sztuk fartuszków kuchennych

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 8 marca 2021r. oferty – dotyczące nadruku logo LGD oraz logotypami unijnymi na 50 sztuk fartuszków kuchennych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.

Pobierz: Rozeznanie rynku – fartuszki kuchenne