Przejdź do treści

Posiedzenie nr 5/2020 Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Niniejszym informujemy, iż 13 marca 2020 r. o godzinie 10:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektu złożonego w ramach naboru wniosków nr 9/G/2019 – Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: Typ d) kluby pracy, Typ e) aktywizacja społeczno-zawodowa.