Przejdź do treści

Posiedzenie nr 1/2020 Rady Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” – 8 stycznia 2020 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie ul. Piaskowa 4, 87-70 Aleksandrów Kujawski.

Rada dokonała oceny wniosków złożonych w związku z naborami nr:
1)    nr 4/2019 Wspieranie inwestycji w zakresie rewitalizacji obszaru;
2)    nr 5/2019 Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a)  umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z
siecią dróg publicznych albo
b)  skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
3)    oraz nr 7/2019 Poprawa infrastruktury kulturalnej.

Pobierz: Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” nr 1/2020
Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 1/2020
Pobierz: Uchwała Nr 2/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 4/2019
Pobierz: Uchwała Nr 4/2020 Rady LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 4/2019
Pobierz: Uchwała Nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 5/2019
Pobierz: Uchwała Nr 8/2020 Rady LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 5/2019
Pobierz: Uchwała Nr 12/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu nr 7/2019
Pobierz: Uchwała Nr 16/2020 Rady LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 7/2019