• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
poniedziałek, 04 grudzień 2017 12:29

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" - 4 grudnia 2017 r.

W dniu 04.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie ul. Piaskowa 4, 87-70 Aleksandrów Kujawski. Rada dokonała oceny wniosków złożonych w związku z naborem nr 1/2017 w ramach poddziałania 19.2,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji:

  • Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by Open Source Solutions

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com