• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
piątek, 08 grudzień 2017 13:48

LGD Ziemia Kujawska złożyło nowy wniosek o dofinansowanie projektu

W dniu 5 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 współfinansowanej z EFS.

Konkurs w ramach Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność numer: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-134/17 w ramach Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Wniosek przewiduje udzielenie grantów na m.in.: świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lidera lub animatora aktywności lokalnej itd.

Grantobiorcami będą mogły być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Więcej informacji o naborach grantów już wkrótce.

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com