• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 23 listopad 2017 13:41

Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” - 4 grudnia 2017 r.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zawiadamia, że w dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Rada dokona oceny wniosków złożonych w związku z naborem nr 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 

Pobierz: pełna treść zawiadomienia o posiedzeniu

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com