• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
wtorek, 12 wrzesień 2017 09:03

Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność - 7 września 2017 r.

W dniu 7 września 2017 r. w Gminny Ośrodku Kultury w Konecku, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” organizowało spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji pozarządowych z terenu objętego LSR, tj. z terenu powiatu aleksandrowskiego: Gmina Wiejska Koneck, Gmina Wiejska Bądkowo, Gmina Wiejska Zakrzewo, z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań

z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

* kluby samopomocy,

* świetlice środowiskowe,

* kluby młodzieżowe,

* kluby pracy,

* aktywizacja społeczno – zawodowa (w tym szkolenia dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 

Serdecznie dziękujemy za obecność !

 

ozio_gallery_nano
Ozio Gallery made with ❤ by Open Source Solutions

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com