• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
piątek, 26 maj 2017 07:31

Zapraszamy na szkolenie!

Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie, informuje o szkoleniu dla :
-przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych,
-jednostek kultury,
-związków wyznaniowych,
-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
ul. Piaskowa 4 , Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski w dniu 19 czewca 2017 roku
o godzinie 10:00

 

Tematyka szkolenia obejmuje:
-warunki przyznania pomocy,
-kryteria wyboru i oceny operacji,
-omówienie wniosku wraz z załącznikami,
-zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc , prosimy o zgłaszanie się do 9 czerwca 2017 r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com