• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 25 maj 2017 13:07

Zapytanie ofertowe: szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 PROW

Na przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek kultury, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną z terenu obszaru objętego LSR przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Pobierz: Zapytanie ofertowe

Pobierz: Formularz ofertowy

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com