• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 11 maj 2017 08:12

Konsultacje społeczne: lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia "Wspieranie inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg lokalnych"

Zarząd Stowarzyszenia " Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" przedstawia do konsultacji społecznych lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia: 1.4.1. " Wspieranie inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg lokalnych ". W związku z powyższym, proszę o zapoznanie się z niżej zamieszczonymi kryteriami i zgłaszanie swoich uwag i opinii w terminie do 25 maja 2017 r.

Uwagi i opinie należy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: ziemia.kujawska(at)wp.pl z zaznaczeniem tematu: konsultacje społeczne.

 

Pobierz: Lokalne kryteria wyboru dla przedsięwzięcia: 1.4.1 "Wspieranie inwestycji w zakresie przebudowy i modernizacji dróg lokalnych"

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com