• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
wtorek, 29 październik 2013 00:00

Stowarzyszenie nie próżnuje. Wyjazd do "Zielonej Szkoły", "Mój sposób na nudę"; "Karate 2013"

Stowarzyszenie nie zapomniało o wakacyjnym wypoczynku dla dzieci. Pozyskało pieniądze ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na trzydniowy wyjazd 15 dzieci do "Zielonej szkoły" na toruńskiej Barbarce w dniach 24-26 Lipca 2013r. Uczestników typował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku. Dzieci na pewno się nie nudziły. Do ich dyspozycji był park linowy, plac zabaw, mini golf, kręgle. Brały także udział w zajęciach plastycznych, zajęciach edukacyjnych ( życie w stawie, obserwacje ornitologiczne), organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek.

Kolejnym projektem współfinansowanym ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego był projekt "Mój sposób na nudę" organizowany dla 25 osobowej grupy dzieci i młodzieży w dniach 19-25 sierpnia 2013r. w Świetlicy wiejskiej w Plebance pod opieką wychowawców-wolontariuszy. Półkolonie miały różnorodny harmonogram, każdy dzień wyglądał inaczej (dzień na sportowo, dzień wiedzy o świecie, dzień z kinem, dzień plastyczny, dzień z filmem, dzień zabawy).

"Karate 2013" od Września 2013r. do Grudnia 2013r. w Brudnowie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. "Karate 2013- zajęcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com