• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
piątek, 16 sierpień 2013 15:30

Ruszają Przedszkola!!!!

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w partnerstwie z Gminą Aleksandrów Kujawski uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn.: „DAJMY SZANSĘ MALUCHOM” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 245 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski poprzez wygenerowanie 245 miejsc przedszkolnych w 4 nowoutworzonych przedszkolach oraz realizację zajęć edukacyjno-wychowawczych do 31.08.2015 r.
Realizacja projektu odbywać się będzie w:
1. Niepublicznym Przedszkolu w Stawkach, ul. Szkolna 4
2. Niepublicznym Przedszkolu w Otłoczynie, ul. Szlak Bursztynowy 1
3. Niepublicznym Przedszkolu w Opokach, Opoki 43
4. Niepublicznym Przedszkolu w Służewie, ul. Brzeska 74
W ramach projektu oferujemy dzieciom dodatkowe zajęcia edukacyjne – naukę języka angielskiego, zajęcia taneczne, teatralne, rytmikę oraz opiekę logopedyczną.

Nr projektu: POKL.09.01.01.-04-014/12, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com