• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 16 maj 2019 18:36

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkursów nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019

 

W dniu 9 maja 2019 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane głównie z oceną wniosków jakie wpłynęły na konkursy nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019, tj. na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), TYP 1f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe, TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
TYP 2c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Zachęcamy do śledzenia strony www.ziemiakujawska.pl, gdyż następne konkursy będą niebawem.

 

Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 5/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej"

 

Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z posiedzenia Rady nr 5/2019 - dotyczy konkursów nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019

 

Pobierz: Uchwała nr 48/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR

 

Pobierz: Uchwała nr 54/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019

 

Pobierz: Uchwała nr 61/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR

 

Pobierz: Uchwała nr 68/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com