• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
środa, 13 luty 2019 21:00

Pierwsze umowy z grantobiorcami podpisane!

W dniu 13 lutego 2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” podpisaliśmy 5 Umów o powierzenie grantu w zakresie ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie Nr 16/G/2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Wśród pierwszych Grantobiorców znaleźli się:

 

1. Gmina Koneck:
    - Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Uczę się przez praktykę”.
    - Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Kreatywni górą”.
    - Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Podaję rękę słabszym”.

 

2. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski:
    - Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. „Aleksandrowski Klub Młodzieżowy”.

 

3. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością ,,Radosny Zakątek”:
    - Dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem pt. Klub Młodzieżowy „Radosny Zakątek”.

Serdecznie Gratulujemy!

 

ozio_gallery_nano

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com