• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 17 styczeń 2019 13:17

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkurs nr 16/G/2018

W dniu 10 stycznia 2019 roku w siedzibie LGD Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia związane głównie z oceną wniosków jakie wpłynęły na konkurs nr 16/G/2018, tj. na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).
Nadmienić należy, iż w ramach konkursu nr 15/G/2018 (TYP f - inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym) nie wpłynął żaden wniosek.
Zachęcamy do śledzenia strony www.ziemiakujawska.pl, gdyż następne konkursy o podobnej tematyce ogłaszane będą niebawem.

 

Dnia 24.01.2019 r. została zaktualizowana lista projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków 16/G/2018.

Dokumentacja:
Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 2/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej"
Pobierz: Uchwała nr 8/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" ws. zatwierdzenia listy projektów zgodnych/niezgodnych z LSR
Pobierz: Uchwała nr 12/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" ws. zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 16/G/2018
Pobierz: Uchwała ne 31/2019 Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca ustawę nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 16/G/2018

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com