• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
poniedziałek, 17 grudzień 2018 15:20

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,ZIEMIA KUJAWSKA OCZAMI DZIECKA – WISŁA – RZECZNA DROGA” - 13 grudnia 2018 r.

W dniu 13.12.2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej” Odolion, ul. Piaskowej 4, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom KONKURSU PLASTYCZNEGO, pt. „ZIEMIA KUJAWSKA OCZAMI DZIECKA – WISŁA – RZECZNA DROGA”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat z powiatu aleksandrowskiego.
Nagrody wręczył Prezes Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" Pan Andrzej Olszewski wraz z komisja konkursowa w składzie:

 

Przewodnicząca:
Ewa Mandau.

 

Członkowie:
Alicja Zdziarska,
Agnieszka Kobus.

 

Oprócz nagród rzeczowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wszyscy „Młodzi Artyści” otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i technik wykonania.
Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłych konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Odolionie, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

ozio_gallery_nano

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com