• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
czwartek, 08 listopad 2018 13:33

Materiały pomocnicze do konkursów 15/G/2018 oraz 16/G/2018

Informujemy, iż do ogłoszeń na projekty grantowe nr 15/G/2018 i nr 16/G/2018 zostały załączone Materiały pomocnicze odnoszące się do Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem oraz do Umowy o dofinansowanie projektu grantowego - OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI O UDZIALE TYLKO W JEDNYM PROJEKCIE GRANTOWYM, które stanowi załącznik fakultatywny.

Powyższe dokumenty dostępne są w zakładce Nabory, pod dokumentacją konkursową – konkurs 15/G/2018 oraz 16/G/2018.

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com