• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
wtorek, 18 wrzesień 2018 15:07

Zawiadomienie o wynikach oceny i wyboru operacji Rady Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" – Posiedzenie nr 12/2018

 

W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 8/2018 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym”, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków.

 

Pobierz: Protokół z Posiedzenia Rady Nr 12/2018

Pobierz: Protokół z Komisji Sekrutacyjnej z Posiedzenia Rady Nr 12/2018

Pobierz: Uchwała Nr 169/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach konkursu 8/2018

Pobierz: Uchwała Nr 172/2018 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych

  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com