FUNDUSZE UNIJNE 2021-2027

PROW 2021-2027.png

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez realizację planu włączenia społecznego, w szczególności przygotowanie LSR zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

13 czerwca 2022 r. prezes Zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” p. Andrzej Olszewski podpisał umowę o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze, którego celem jest przygotowanie nowego dokumentu strategicznego, tzw. LSR, na lata 2023-2027 szeroko konsultowanego z lokalną społecznością.

Nowa strategia obejmować będzie mogła działania zaplanowane do realizacji w ramach środków:

  • Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 oraz
  • Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027,

w tym m.in. ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, poprawę dostępu do małej infrastruktury publicznej, ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także integrację społeczną oraz uczenie się przez całe życie.

Umowę ze strony Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

Pobierz: Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (PDF)


 

Zapraszamy na gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu aleksandrowskiego na otwarte gminne spotkania informacyjno-konsultacyjne dot. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Stowarzyszenia, tj. powiatu aleksandrowskiego dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Spotkania są elementem diagnozy obszaru i stanowić będą podstawę do przygotowania przyszłej strategii rozwoju.

Pobierz: Szczegółowe informacje – program i harmonogram spotkań

W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych istnieje możliwość pobrania kart pracy wypełnienia i odesłania na adres mailowy Stowarzyszenia ziemi.kujawska@wp.pl bądź można je dostarczyć do biura Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tj. ul.Piaskowa 4, Odolion 87-700
Pobierz: ankieta
W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia udziału w spotkaniu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.

 

Pierwszy etap konsultacji w Gminie Aleksandrów Kujawski już za nami!
Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych na terenie całego powiatu!


 

Dnia 21.09.2022 r. odbyliśmy dwa spotkania konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju ze społecznością – w Ciechocinku oraz w Raciążku. Uczestnicy obu spotkań wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i kreatywnością za co serdecznie dziękujemy!
Zapraszamy do udziału w dzisiejszych spotkaniach w Urzędzie Miasta Nieszawa oraz Urzędzie Gminy Waganiec.

 


 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze społecznością Miasta Aleksandrów Kujawski w dniu 20.09.2022 r.


 

W dniu 26.09.2022 r. zakończyliśmy cykl konsultacji społecznych LSR.

Spotkania odbywały się na terenie całego powiatu aleksandrowskiego i dotyczyły głownie Budowy Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2023 – 2029.

Podczas części warsztatowej uczestnicy dokonywali analizy mocnych i słabych stron obszaru objętego strategią oraz starali się wskazać możliwości rozwoju poprzez ankiety i karty projektu.

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom, którzy swoim głosem reprezentowali Mieszkańców, Przedsiębiorców, Rolników, Władze oraz Pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie LSR.


ZAPLANUJ Z NAMI LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU

W LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” trwają prace nad opracowaniem kierunków rozwoju dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027. Podczas diagnozowania obszaru i określania przyszłych kierunków wsparcia bardzo zależy nam na opinii różnych branż. Dlatego serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania branżowe:

  • dla przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tj.ul.Piaskowa 4,
  • dla KGW, OSP, Stowarzyszeń i innych grup formalnych, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” tj.ul.Piaskowa 4.

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia udziału w spotkaniu, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.


SPOTKANIA KONSULTACYJNE

W LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” trwają prace nad opracowaniem kierunków rozwoju dla kolejnego okresu programowania UE, tj. 2021-2027.

W dniach 26-27 stycznia 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się dwa spotkania konsultacyjne dla przedsiębiorców z terenu powiatu aleksandrowskiego oraz dla KGW, OSP, Stowarzyszeń i innych grup formalnych. Spotkania prowadziła Pani Dyrektor Alicja Zdziarska. Dzięki wysokiej frekwencji udało nam się wspólnie wypracować ciekawe pomysły i rozwiązania do wdrożenia w nowej perspektywie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym przedstawicielom lokalnej społeczności za udział i zaangażowanie!