Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 31 grudnia 2022 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Pobierz: Szczegółowa […]

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 31 maja 2022 r. oferty na przygotowanie w mobilnym punkcie informacji promocyjnej animacji dla dzieci i młodzieży. Pobierz: pełna treść ogłoszenia Pobierz: formularz oferty Pobierz: oświadczenie o braku powiązań

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 1 czerwca 2022 r. oferty na zapewnienie i obsługa dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży przy mobilnym punkcie informacji promocyjnej. Pobierz: pełna treść ogłoszenia Pobierz: formularz oferty Pobierz: oświadczenie o braku powiązań

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 29 kwietnia 2022 r. oferty na zapewnienie i obsługę dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży przy mobilnym punkcie informacji promocyjnej. Pobierz: Pełna treść rozeznania rynku Pobierz: Formularz oferty Pobierz: oświadczenie o braku powiązań

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 20 kwietnia 2022 r. oferty na przygotowanie w mobilnym punkcie informacji promocyjnej animacji dla dzieci i młodzieży. Pobierz: Szczegółowa informacja dot. rozeznania rynku Pobierz: Formularz oferty Pobierz: Oświadczenie o braku powiązań

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 3 sierpnia 2021 r. oferty na dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych. Pobierz: pełna treść zapytania ofertowego Pobierz: formularz oferty Pobierz: oświadczenie o

Zapytanie ofertowe nr 2: produkcja i dostawa gadżetów promocyjnychCzytaj więcej …

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 3 sierpnia 2021 r. oferty na dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych. Pobierz: pełna treść zapytania ofertowego Pobierz: formularz oferty Pobierz: oświadczenie o

Zapytanie ofertowe nr 1: produkcja i dostawa gadżetów promocyjnychCzytaj więcej …