Rozeznanie rynku Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 18 czerwca 2021 r. oferty na przygotowanie w mobilnym punkcie informacji promocyjnej animacji dla dzieci i młodzieży Pobierz: pełna treść zapytania Pobierz: formularz ofertowy Pobierz: oświadczenie o braku powiązań

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do 18 czerwca 2021 r. oferty na zapewnienie i obsługę dmuchanych atrakcji dla dzieci i młodzieży przy mobilnym punkcie informacji promocyjnej. Pobierz: Pełna treść zapytania Pobierz: Formularz oferty Pobierz: Oświadczenie o braku powiązań

Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących

Ogłoszenie o naborze wniosków aplikacyjnych nr 7/R/2021Czytaj więcej …

W dniu 17.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naborów wniosków nr: 2/G/2021– Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej takie jak: TYP 1 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.:

Wyniki naborów wniosków o powierzenie grantu w ramach konkursów nr 2/G/2021, 3/G/2021, 4/G/2021Czytaj więcej …

W dniu 7 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone rozpatrzeniu uwag i zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odnośnie naboru wniosków nr 1/2021– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z 7 maja 2021 r.Czytaj więcej …

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 planujemy szkolenie z zakresu przygotowania dokumentacji konkursowej dla potencjalnych wnioskodawców. Szkolenie odbędzie się w Odolionie, ul.Piaskowa 4 w dwóch terminach tj. 11 i 13

Szkolenia z aplikowania o wsparcia w ramach rozwoju działalności gospodarczejCzytaj więcej …

Niniejszym informujemy, iż 12 maja 2021 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD w Odolionie, ul. Piaskowa 4, odbędzie się Posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Obrady będą poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/G/2021, 3/G/2021 oraz 4/G/2021.