W dniu 28 lutego 2023 r. w Siedzibie Stowarzyszenia odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była analiza dotychczasowego wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2016-2023 (LSR) i jej efektów a także działań aktywizacyjnych i animacyjnych prowadzonych przez LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w […]

W dniu 4 stycznia 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone ocenie i wyborowi do finansowania w ramach LSR projektów złożonych w ramach naboru nr 9/2022. Pobierz: Protokół z posiedzenia Pobierz: Uchwała Nr 7/2023 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR Pobierz: Uchwała Nr 14/2023 w sprawie zatwierdzenia listy

Wyniki naboru nr 9/2022– Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w dniu 4 stycznia 2023 rokuCzytaj więcej …

JEŻELI JESTEŚ: – osobą z ograniczoną mobilnością, tj. masz trudność w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszasz się na wózku inwalidzkim, poruszasz się o kulach, jesteś osobą niewidomą, słabowidzącą i in.) i/lub posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), – mieszkańcem gminy Aleksandrów Kujawski, – masz ukończone 18 lat skorzystaj z możliwości bezpłatnego dowozu  w ramach realizacji

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnychCzytaj więcej …

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do dnia 31 grudnia 2022 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem / grawerem / trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Pobierz: Szczegółowa

Zapytanie ofertowe na dostawę gadżetów promocyjnychCzytaj więcej …

W dniu 15 grudnia 2022 r. pracownicy LGD Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” brali udział w bardzo ciekawym szkoleniu pt.”Partycypacja w procesie przygotowania i realizacji LSR – doświadczenia okresu 2014-2020″ organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich oraz Kujawsko-Pomorską Siecć Lokalnych Grup Działania . Szkolenie prowadziła Pani Joanna Suchomska – Instytut Socjologii, UMK w Toruniu. Zagadnienia

Jesteśmy po szkoleniu „Partycypacja w procesie przygotowania i realizacji LSR – doświadczenia okresu 2014-2020”Czytaj więcej …

W dniach 5-7 grudnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie oraz w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim odbyły się warsztaty biżuterii szklanej oraz rękodzielniczy. Warsztaty poprzedzone były prelekcją przeprowadzoną przez przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na temat działań podejmowanych przez LGD oraz szans na dofinansowanie

Warsztaty biżuterii szklanej oraz rękodzielniczyCzytaj więcej …

Za nami spotkanie informacyjne dotyczące projektów możliwych do zrealizowania w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021-27. O założeniach RLKS opowiedzieli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, a działania przygotowawcze lokalnych grup działania do nowej perspektywy zaprezentowali Prezesi LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej i LGD Podgrodzie Toruńskie. W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

Spotkanie informacyjne dotyczące projektów możliwych do zrealizowania w nowej unijnej perspektywie finansowej 2021-27Czytaj więcej …

  Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych   JEŻELI JESTEŚ: – osobą z ograniczoną mobilnością, tj. masz trudność w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszasz się na wózku inwalidzkim, poruszasz się o kulach, jesteś osobą niewidomą, słabowidzącą i in.) i/lub posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), – mieszkańcem

Usługa transportowa door-to-doorCzytaj więcej …

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” poświęcone rozpatrzeniu uwag i zaleceń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odnośnie naboru wniosków nr 1/2022– Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z 24 listopada 2022 r.Czytaj więcej …