Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o przedstawienie do 13 grudnia 2019 r. oferty na: dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem/grawerem/trwałą naklejką itp. w postaci: logo Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i/lub danych teleadresowych oraz logotypów unijnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności. Przejdź do szczegółowych informacji dot. rozeznania rynku

Rozeznanie rynku – zakup i dostawa gadżetów promocyjnych Pobierz: Rozeznanie rynku z dnia 28.11.2019 – zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z logo LGD oraz logotypami unijnymi Pobierz: Zał. 1 do rozeznania rynku – Formularz oferty Pobierz: Zał. 2 do rozeznania rynku – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Pobierz: Wyniki najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę gadżetów

ZAPYTANIA OFERTOWE NA ROK 2019Czytaj więcej …

Zapytania ofertowe na rok 2018 Kierownik Biura w Stowarzyszeniu „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” Zapytania ofertowe na rok 2017 Zapytanie ofertowe – obsługa księgowa biura Stowarzyszenia Zapytania ofertowe na rok 2016 Zapytanie ofertowe – obsługa księgowa biura Stowarzyszenia Zapytania ofertowe na rok 2015 Wynajem atrakcji dla dzieci podczas jednodniowych targów Wynajem domków/straganów wystawienniczych na Targi „Partnerstwo

ZAPYTANIA OFERTOWE 2014-2018Czytaj więcej …

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Odolion, 26.11.2019 r. Ogłoszenie nr 8/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 8/2019Czytaj więcej …

Odolion, 26.11.2019 r. Ogłoszenie nr 7/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 7/2019Czytaj więcej …

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Odolion, 26.11.2019 r. Ogłoszenie nr 6/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 6/2019Czytaj więcej …

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   Odolion, 22.11.2019 r. Ogłoszenie nr 5/2019 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 5/2019Czytaj więcej …

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 4/2019 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty  realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-338/19 Numer

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH 4/2019Czytaj więcej …