• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

W dniu 16 kwietnia 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło zajęcia stanowiska w sprawie skargi złożonej do WSA przez Ciechocińską Agencję Artystyczną – Annę Terlecką. Pobierz: Protokół z posiedzenia…
W dniu 11 kwietnia 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło podjęcia uchwał zmieniających do uchwał wskazanych przez Urząd Marszałkowski odnośnie naborów 1/2017 oraz 2/2017. Pobierz: Protokół z posiedzenia nr…

Zapraszamy do Nauki tańca breakdance!

poniedziałek, 09, kwiecień 2018

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zbiera grupę chętnych osób do uczestnictwa w Animacji młodzieży wykluczonej społecznie: taniec breakdancewspółfinansowanych z europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędą się na przełomie miesięcy październik/listopad/grudzień 2017 roku w następujących gminach: Gmina Wiejska Waganiec, Gmina Wiejska Koneck, Gmina Wiejska Zakrzewo, Gmina Wiejska Nieszawa, raz w tygodniu w…

Godziny pracy biura w piątek 30.03

piątek, 30, marzec 2018

W DNIU 30.03.2018 r. (PIĄTEK) BIURO LGD STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ" CZYNNE JEST OD GODZ. 7:30 DO 12:00.

Życzenia Wielkanocne

czwartek, 29, marzec 2018

ozio_gallery_nano
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr: 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018. Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - NABÓR NR 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018:…
W dniach: 10.02.2018 r., 12.02.2018 r. – 17.02.2018 r., 19.02.2-018 r. odbyły się Warsztaty z aktywizacji społecznej dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnościami ,,Radosny Zakątek” organizowane przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzący mieli za zadanie rozwijać twórczą swobodę wśród dzieci. Podczas…
Niniejszym informuję, iż posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbędzie się dnia 16.03.2018 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Posiedzenie dotyczyć będzie złożonych wniosków w ramach naborów: nr 2/2018 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego; nr 3/2018 – Poprawa infrastruktury…

Konsultacje Społeczne

piątek, 09, marzec 2018

W związku z opracowaniem Kryteriów oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ogłaszamy konsultacje…
W dniu 5 marca 2018 r. oraz 6 marca 2018 r. w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia protestów złożonych w ramach konkursu nr 1/2018 oraz konkursu nr 2/2017, a także…
Strona 10 z 35
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com