• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888, z 2016 r.…
Nowy adres siedziby LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej: ul. Piaskowa 4 Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski
Poniżej udostępniamy interpretację dotyczącą zasad wypełniania biznesplanu przesłaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w odpowiedzi na zapytanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pobierz: Interpretacja zasad wypełniania biznesplanu
Poniżej udostępniamy stanowisko MRiRW w sprawie tytułu prawnego do nieruchomości w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej. Pobierz: stanowisko MRiRW
W kontekście zadań zdefiniowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju ogłaszamy nabór na współpracę ze Stowarzyszeniem w ramach stanowiska Lokalny doradca. Zakres obowiązków, podstawowe warunki współpracy, nasze wymagania względem kandydatów prezentujemy w załączonym pliku. W naszym zamyśle, w każdej gminie powiatu aleksandrowskiego, będącej Członkiem Stowarzyszenia ma działać jeden lokalny doradca, który będzie…
Poniżej przesyłamy link: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/dzialanie_19_3/2016/IWoPP_19.3_1z.pdf, pod którym znajduje się zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.Instrukcja zostanie także zaktualizowana na…
W odniesieniu do procesu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej planowanych naborów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach…
W odniesieniu do Procesu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej planowanych naborów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020" W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach…
W związku z przekazywanymi do ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.
Informacje / materiały ze szkolenia 10 stycznia 2017 r., dotyczącego operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz rozwijania działalności gospodarczej, objętych PROW 2014-2020. Pobierz: materiały ze szkolenia
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com