• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Ogłoszenie o naborze nr 10/2018

piątek, 27, lipiec 2018

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

piątek, 27, lipiec 2018

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas XXII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Ciechocińskie Impresje Artystyczne w dniu 27.07.2018 r. Impreza odbędzie się w Parku Zdrojowym - Ciechocinek. W trakcie imprezy od godziny 16:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi…
Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje o możliwości wyjazdu studyjnego do Minikowa w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Inkubator Kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi” organizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Wyjazd odbędzie się 21 września 2018 roku,…
W dniu 4 lipca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło zapoznania się z najważniejszymi elementami pisma z dnia 06.06.2018 dotyczącego naboru nr 1/2018. Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 10/2018…
Szanowni Państwo,na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”,Sołtys TurzynkaorazGminny Ośrodek Kultury w Raciążkuzapraszają 7 lipca 2018 roku naPIKNIK „TURZYNEK PACHNĄCY ZIOŁAMI”

Wyjazd studyjny do Górzna

wtorek, 03, lipiec 2018

W dniach 25.06.2018 r. – 26.06.2018 r. odbył się Wyjazd studyjny do miejscowości Górzno zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili wioskę mydlarską ,,Teodoryk”. Przebieg wyjazdu odbył się bez żadnych problemów, przeprowadzono szkolenie.Czas trwania wyjazdu: 2 dni.Serdecznie dziękujemy za obecność! {oziogallery…
Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególnosci o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych-zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków…
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 6/2018, w zakresie tematycznym: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej,…
Strona 10 z 37
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com