• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

W dniu 4 lipca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło zapoznania się z najważniejszymi elementami pisma z dnia 06.06.2018 dotyczącego naboru nr 1/2018. Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 10/2018…
Szanowni Państwo,na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”,Sołtys TurzynkaorazGminny Ośrodek Kultury w Raciążkuzapraszają 7 lipca 2018 roku naPIKNIK „TURZYNEK PACHNĄCY ZIOŁAMI”

Wyjazd studyjny do Górzna

wtorek, 03, lipiec 2018

W dniach 25.06.2018 r. – 26.06.2018 r. odbył się Wyjazd studyjny do miejscowości Górzno zorganizowany przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili wioskę mydlarską ,,Teodoryk”. Przebieg wyjazdu odbył się bez żadnych problemów, przeprowadzono szkolenie.Czas trwania wyjazdu: 2 dni.Serdecznie dziękujemy za obecność! {oziogallery…
Ogłoszenie konkursu na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególnosci o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych-zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków…
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 6/2018, w zakresie tematycznym: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej,…
Mobilny Punkt Informacyjno - Doradczy podczas obchodów Dnia Dziecka w Nieszawie - 09.06.2018 r. W dniu 09.06.2018 r. odbyły się obchody Dnia Dziecka w Nieszawie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wyjeździe Studyjnym do Górzna, w którym uczestnicy poznają dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem wizyty będzie funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Teodoryk w Fiałkach. Wizyta studyjna zaplanowana jest w dniach 25-26 czerwca 2018r.…
Niniejszym informujemy, iż 18.06.2018 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.Posiedzenie dotyczyć będzie złożonych wniosków w ramach naboru:- Nr 6/2018 – Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych…
W dniu 8 czerwca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018. Pobierz: Protokół z posiedzenia nr…
Strona 9 z 36
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com