• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej", które odbędzie się 15 października 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Odolionie. Podczas zebrania przedstawiony zostanie postęp realizacji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" a także…
W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborami wniosków: 9/2018, 10/2018, 11/2018 w ramach operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków. Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z Posiedzenia Rady nr 13/2018 w dniu 26.09.2018Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 13/2018 Rady StowarzyszeniaPobierz: Uchwała…
Dnia 29 wrześnie 2018 r. o godz. 15:00 w Gminie Zakrzewo na stanicy wędkarskiej (Staw olszynki) odbyła się impreza pn. ,,Jesienne spotkania z kulturą". W imieniu organizatorów wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie! Projekt Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”…
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat z terenu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ziemia Kujawska oczami dziecka - Wisła – rzeczna droga”.Prace należy przesłać wraz z deklaracją uczestnictwa oraz formularzem zgłoszeniowym w terminie od 8 października do 9…
W dniu 21 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do Minikowa w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Inkubator kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi” organizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Głównym celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania inkubatora…

Jesienne spotkania z kulturą

poniedziałek, 24 wrzesień 2018

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zbiera grupę chętnych osób do uczestnictwa w Warsztatach z aktywizacji społecznej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędą się w miesiącu październik 2018 roku. Uczestniczyć mogą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie odpowiedniego dokumentu, zaświadczenia lub oświadczenie uczestnika. Zapisy osób…
W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 8/2018 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do…

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych

poniedziałek, 17 wrzesień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń komputerowych skierowanych do osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie woj. kujawsko – pomorskiego i należą do jednej z grup: Osoby powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie…
W dniu 11.09.2018 r. (wtorek) odbyło się szkolenie dla potencjalnych grantobiorców (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) z terenu powiatu aleksandrowskiego w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób…
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com