• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas XXXVII Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniora O Zegar Czasu w miejscowości Aleksandrów Kujawski (Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski) w dniu 08.09.2018 r. Impreza odbędzie się na Dworcu Kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim – Sala im. Edwarda Stachury…
W dniu 26.08.2018 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w miejscowości Grabie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na placu przy boisku w…
W dniu 26.08.2018 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Bądkowie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na Stadionie sportowym w Bądkowie, Gmina…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Zakrzewie w dniu 02.09.2018 r. Impreza odbędzie się na placu przy Domu Kultury w Zakrzewie. W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Zbrachlinie w dniu 02.09.2018 r. Impreza odbędzie się na stadionie sportowym w Zbrachlinie. W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać…
Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" zaprasza na Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju, jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania będą udzielać informacji odnośnie LSR, możliwości składnia wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbędzie się 2 września 2018…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Bądkowie w dniu 26.08.2018 r. Impreza odbędzie się na Stadionie sportowym w Bądkowie.W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać informacji…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Grabiu w dniu 26.08.2018 r. Impreza odbędzie się na Placu przy boisku w Grabiu.W trakcie imprezy od godziny 13:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać…
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność –…
W dniu 8 sierpnia 2018 r. gościliśmy w naszej siedzibie uczestników wyjazdu studyjnego Lokalnej Grupy Działania "Brama na Podlasie". Spotkanie służyło wymianie doświadczeń w realizacji Strategii. Podzieliliśmy się z naszymi gośćmi inicjatywami, jakie realizujemy.
Strona 7 z 36
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com