• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

W dniach: 10.02.2018 r., 12.02.2018 r. – 17.02.2018 r., 19.02.2-018 r. odbyły się Warsztaty z aktywizacji społecznej dla podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnościami ,,Radosny Zakątek” organizowane przez Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzący mieli za zadanie rozwijać twórczą swobodę wśród dzieci. Podczas…
Niniejszym informuję, iż posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” odbędzie się dnia 16.03.2018 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Posiedzenie dotyczyć będzie złożonych wniosków w ramach naborów: nr 2/2018 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego; nr 3/2018 – Poprawa infrastruktury…

Konsultacje Społeczne

piątek, 09, marzec 2018

W związku z opracowaniem Kryteriów oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ogłaszamy konsultacje…
W dniu 5 marca 2018 r. oraz 6 marca 2018 r. w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło rozpatrzenia protestów złożonych w ramach konkursu nr 1/2018 oraz konkursu nr 2/2017, a także…
Pobierz: Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej"
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Pobierz: Szczegóły dot. posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Spotkania, zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbędą się: 27.02.2018r. we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148, sala konferencyjna, w godzinach od 10:00 do 14:30; 01.03.2018 r. w Rypinie, Urząd Miasta w Rypinie, ul. Warszawska 40, Sala sesyjna w godzinach od…
W wyniku przeprowadzonej ponownej oceny operacji nr 2017/2/13 złożonej w związku z naborem wniosków nr 2/2017, w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada LGD podjęła decyzję…
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w związku z naborem wniosków nr 1/2018, w zakresie tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podjęcie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, Rada LGD podjęła decyzję…
W dniu 05.02.2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się bezpłatne szkolenie dotyczące współpracy podmiotów działających w sferze turystyki. Szkolenie miało na celu zapoznanie wszystkich uczestników spotkania z tematyką Produktu sieciowego oraz możliwości otrzymania dofinansowania na…
Strona 7 z 31
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com