• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

W dniu 21 września 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do Minikowa w ramach projektu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich „Inkubator kuchenny jako innowacyjne miejsce małego przetwórstwa na wsi” organizowanego w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.Głównym celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania inkubatora…

Jesienne spotkania z kulturą

poniedziałek, 24, wrzesień 2018

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zbiera grupę chętnych osób do uczestnictwa w Warsztatach z aktywizacji społecznej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędą się w miesiącu październik 2018 roku. Uczestniczyć mogą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie odpowiedniego dokumentu, zaświadczenia lub oświadczenie uczestnika. Zapisy osób…
W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 8/2018 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do…

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych

poniedziałek, 17, wrzesień 2018

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą szkoleń komputerowych skierowanych do osób dorosłych, które mieszkają, pracują lub uczą się na terenie woj. kujawsko – pomorskiego i należą do jednej z grup: Osoby powyżej 25 roku życia i o niskich kwalifikacjach (tj. maksymalnie…
W dniu 11.09.2018 r. (wtorek) odbyło się szkolenie dla potencjalnych grantobiorców (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) z terenu powiatu aleksandrowskiego w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób…
W dniu 08.09.2018 r. odbył się XXXVII Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora O Zegar Czasu w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 10:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
W dniu 2 września 2018 r. w Konecku odbył się Piknik promujący Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), jej zakres i działania możliwe do realizacji. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składnia wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na placu…
W dniu 2.09.2018 r. odbyły się Dożynki Gminno – Parafialne w Zakrzewie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 13:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się na placu przy Domu Kultury w…
Strona 6 z 36
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com