• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW (przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji oraz organizacji pozarządowych) Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza podmioty z terenu powiatu aleksandrowskiego na szkolenie w zakresie: przygotowania wniosków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność –…
W dniu 8 sierpnia 2018 r. gościliśmy w naszej siedzibie uczestników wyjazdu studyjnego Lokalnej Grupy Działania "Brama na Podlasie". Spotkanie służyło wymianie doświadczeń w realizacji Strategii. Podzieliliśmy się z naszymi gośćmi inicjatywami, jakie realizujemy.
W dniu 12.08.2018 r. odbył się Festiwal Wisły – Międzynarodowy Zlot Tradycyjnych Statków Rzecznych – Przystań promowa, w miejscowości Nieszawa. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 11:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Festiwalu Wisły w Nieszawie w dniu 12.08.2018 r. Impreza odbędzie się przy Przystani promowej w Nieszawie. W trakcie imprezy od godziny 11:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać informacji o…

Ogłoszenie o naborze nr 12/2018

czwartek, 09, sierpień 2018

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
W dniu 27.07.2018 r. odbył się XXII Międzynarodowy Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Ciechocińskie Impresje Artystyczne w miejscowości Ciechocinek. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” od godziny 16:00 udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania dofinansowania. Impreza odbyła się…
W dniu 27 lipca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego…

Ogłoszenie o naborze nr 11/2018

piątek, 27, lipiec 2018

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…

Ogłoszenie o naborze nr 10/2018

piątek, 27, lipiec 2018

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…

Ogłoszenie o naborze nr 9/2018

piątek, 27, lipiec 2018

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Strona 6 z 34
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com