• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Zapraszamy na indywidualne doradztwo!

środa, 24, październik 2018

W związku ze zbliżającymi się terminami naborów wniosków na udzielenie wsparcia na operacje: realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (termin naboru: 29.10.2018r. – 12.11.2018r.), a także…
Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie! Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 15/G/2018 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania…
Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie! Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nr 16/G/2018 Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania…
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ma zaszczyt zaprosić na konferencję, która odbędzie się dnia 22 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w Domu Pielgrzyma w Ostrowąsie. W programie konferencji: prezentacja założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR) w tym cele LSR, Oś 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wyjeździe Studyjnym do miejscowości: Gołaszewo, Chodecz, Lubraniec, w którym uczestnicy poznają dobrze funkcjonujące podmioty mogące korzystać ze wsparcia EFS z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem wizyty będzie funkcjonowanie: świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz świetlicy profilaktyczno-wychowawczej. Wizyta studyjna zaplanowana…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej", które odbędzie się 15 października 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Odolionie. Podczas zebrania przedstawiony zostanie postęp realizacji i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" a także…
W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborami wniosków: 9/2018, 10/2018, 11/2018 w ramach operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada LGD podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków. Pobierz: Protokół Komisji Skrutacyjnej z Posiedzenia Rady nr 13/2018 w dniu 26.09.2018Pobierz: Protokół z posiedzenia nr 13/2018 Rady StowarzyszeniaPobierz: Uchwała…
Dnia 29 wrześnie 2018 r. o godz. 15:00 w Gminie Zakrzewo na stanicy wędkarskiej (Staw olszynki) odbyła się impreza pn. ,,Jesienne spotkania z kulturą". W imieniu organizatorów wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie! Projekt Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”…
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat z terenu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Ziemia Kujawska oczami dziecka - Wisła – rzeczna droga”.Prace należy przesłać wraz z deklaracją uczestnictwa oraz formularzem zgłoszeniowym w terminie od 8 października do 9…
Strona 5 z 36
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com