• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Mobilny Punkt Informacyjno - Doradczy podczas obchodów Dnia Dziecka w Nieszawie - 09.06.2018 r. W dniu 09.06.2018 r. odbyły się obchody Dnia Dziecka w Nieszawie. Podczas imprezy pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” udzielali informacji odnośnie LSR, możliwości składania wniosków, planowanych naborach oraz głównych celach i zasadach przyznawania…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Wyjeździe Studyjnym do Górzna, w którym uczestnicy poznają dobrze funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Głównym tematem wizyty będzie funkcjonowanie Spółdzielni Socjalnej Teodoryk w Fiałkach. Wizyta studyjna zaplanowana jest w dniach 25-26 czerwca 2018r.…
Niniejszym informujemy, iż 18.06.2018 r. o godzinie 9:00 w biurze LGD, Odolion ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.Posiedzenie dotyczyć będzie złożonych wniosków w ramach naboru:- Nr 6/2018 – Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych…
W dniu 8 czerwca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu nr 2/2018. Pobierz: Protokół z posiedzenia nr…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas Dnia Dziecka, w dniu 09.06.2018 r.Impreza odbędzie się na placu przy Kościele Parafialnym w Nieszawie.W trakcie imprezy od godziny 14:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będą udzielać informacji o lokalnej strategii…
W dniu 4 czerwca 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło zajęcia stanowiska w sprawie skargi złożonej do WSA przez RUPLA – Sławomir Rusocki – Wezwanie Sygn. Akt II SA/Bd…

Nauka tańca Breakdance

piątek, 01, czerwiec 2018

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ma zaszczyt poinformować, iż jesteśmy w trakcie realizowania działań animacyjnych obejmujących zajęcia nauki tańca (breakdance) finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla grup dzieci z otoczenia osób wykluczonych w: Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawki, Gminie Miejskiej Ciechocinek, Gminie Wiejskiej Aleksandrów Kujawski, Gminie Wiejskiej Bądkowo oraz Gminie Wiejskiej…
Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
W dniu 16 maja 2018 r., w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego…
Strona 5 z 31
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com