• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,…
W związku z późniejszym terminem naboru wniosków w ramach konkursu na „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz zbyt małej liczby chętnych do udziału w szkoleniach 12-13 lutego, szkolenia odbędą się: 18.02. - zasady ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków dla przyszłych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w…

Bal Karnawałowy

poniedziałek, 06, styczeń 2014

Dnia 11 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Małych projektów" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Poniżej…
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: Pobierz: Ekonomiczny Plan Operacji Pobierz: Kryteria i Oświadczenia Pobierz: Wniosek o przyznanie pomocy Małe projekty: Pobierz: Kryteria i oświadczenia Pobierz: Wniosek o przyznanie pomocy

Ogłoszenie o naborze wniosków!

poniedziałek, 04, listopad 2013

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalonych strategii rozwoju" dla działania "małe projekty" oraz dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Pobierz: Ogłoszenie o naborze wniosków na "małe projekty" Pobierz: Ogłoszenie o naborze wniosków na "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Stowarzyszenie nie zapomniało o wakacyjnym wypoczynku dla dzieci. Pozyskało pieniądze ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na trzydniowy wyjazd 15 dzieci do "Zielonej szkoły" na toruńskiej Barbarce w dniach 24-26 Lipca 2013r. Uczestników typował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku. Dzieci na pewno się nie nudziły. Do ich dyspozycji był park linowy,…
Pobierz: Informacja dot. terminów zebrań z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli w ramach projektu "Dajmy szansę maluchom" Pobierz: Informacja dot. opłat na ubezpieczenie dzieci
II Targi "Partnerstwo z Kuchnią Ziemi Kujawskiej" w RaciążkuKrótka notatka z Targów i fotorelacja z Targów

Informacja z wyboru ofert

niedziela, 08, wrzesień 2013

Protokoły z przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na prowadzenie zajęć dodatkowych: Pobierz: Protokół z wyboru oferty - Język Angielski Pobierz: Protokół z wyboru oferty - Zajęcia Logopedyczne Pobierz: Protokół z wyboru oferty - Rytmika i taniec Pobierz: Protokół z wyboru oferty - Zajęcia teatralne
Strona 34 z 39
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com