• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Ankiety dla Beneficjentów

wtorek, 14, październik 2014

W związku z prowadzonym bieżącym monitoringiem oraz ewaluacją realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” zwraca się z prośbą o wypełnienie dołączonych do pisma ankiet ewaluacyjnych. Pozwolą nam one określić poziom osiągniętych wskaźników: rezultatu, produktu oraz oddziaływania, jakie zostały osiągnięte po zakończeniu realizacji projektów.Wypełnione ankiety,…
Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się zakończeniem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem strategii do roku 2020, bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Uzyskane od Państwa informacje będą dla nas cenną wskazówką, pozwalającą na zaprojektowanie najlepszych rozwiązań wpływających na rozwój naszego obszaru.Ankieta jest…

Pomysł na bazę produktów lokalnych

czwartek, 11, wrzesień 2014

Nasza organizacja chciałaby zapoczątkować projekt, który miałby na celu uruchomienie bazy produktów lokalnych, dlatego też zwracamy się do państwa, gdyż chcemy, aby Państwa produkty znalazły się w naszej bazie.Projekt ten spełniałby rolę platformy, która skupiałaby producentów regionalnych i tradycyjnych produktów z dziedziny sadownictwa i warzywnictwa z terenu powiatu aleksandrowskiego.Chcemy stać…
W dniu 8 września br. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej", które dotyczyło oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" oraz "Małych projektów" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.Poniżej publikujemy listy operacji…
"Ośrodek Sportów Konnych" w Nowym Ciechocinku zaprasza na dwudniowe warsztaty pn " Konie i inne zwierzęta gospodarskie w służbie człowieka". Warsztaty realizowane są w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się…
Informujemy, iż posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „małych projektów” zostało przesunięte na 8 września 2014 r. na godzinę 15:00.

Zebranie w sprawie oceny wniosków

poniedziałek, 25, sierpień 2014

Informujemy, że dnia 3 września 2014 r., o godzinie 16:00, w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „małych projektów”,…

Tematyczne warsztaty przyrodnicze

wtorek, 12, sierpień 2014

Ośrodek Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku zaprasza:18 grup zorganizowanych maksymalnie 45 osobowych z terenów wiejskich powiatu Aleksandrów Kujawski do udziału w tematycznych warsztatach przyrodniczych. Warsztaty są realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Temat warsztatów :„Zwierzęta gospodarskie”:1/ koń w służbie człowieka2/ ekologiczny…

Nabór wniosków na małe projekty

piątek, 25, lipiec 2014

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośerednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,ale przyczyniają się…
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Termin składania wniosków: 8 - 22.08.2014…
Strona 24 z 31
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com