• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

W dnia 02 i 09 czerwca odbyły się dwa posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" , " Małych projektów" oraz „ Odnowy i rozwoju wsi”objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich…

Informacja o Posiedzeniu Rady LGD

poniedziałek, 26, maj 2014

Informujemy, że dnia 2 czerwca 2014 r., o godzinie 1600, w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW 2007 - 2013 w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój…
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Termin składania wniosków: 6 - 20.05.2014…
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Termin składania wniosków: 6 - 20.05.2014 r.…
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,…
W związku z późniejszym terminem naboru wniosków w ramach konkursu na „Małe projekty” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz zbyt małej liczby chętnych do udziału w szkoleniach 12-13 lutego, szkolenia odbędą się: 18.02. - zasady ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków dla przyszłych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w…

Bal Karnawałowy

poniedziałek, 06, styczeń 2014

Dnia 11 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" oraz " Małych projektów" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Poniżej…
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: Pobierz: Ekonomiczny Plan Operacji Pobierz: Kryteria i Oświadczenia Pobierz: Wniosek o przyznanie pomocy Małe projekty: Pobierz: Kryteria i oświadczenia Pobierz: Wniosek o przyznanie pomocy
Strona 22 z 27
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com