• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Prezentacja: Zasady procesu składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Szkolenie 15 listopada 2016r. Pobierz: prezentacja ze szkolenia.
Szanowni Państwo - zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia połączonego z warsztatami. "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych…
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia 15 listopada 2016 r. Pobierz: informacja o wyborze
Szanowni Państwo, Przekazujemy informację o bezpłatnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Link do informacji o bezpłatnych szkoleniach

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa

piątek, 28 październik 2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na szkolenie jednodniowe dla grupy liczącej maksymalnie 30 osób, w wymiarze maksymalnie 4 godzin. Pobierz: Szczegóły zapytania ofertowego.

Zaproszenie na spotkanie Członków LGD

środa, 26 październik 2016

W kontekście uruchomienia budżetu jakim dysponuje Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej", zgodnie z Umową ramową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, serdecznie zapraszamy wszystkie gminy, członków na spotkanie w celu omówienia najważniejszych zagadnień, traktując to spotkanie jako wstęp do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które zostanie zwołane na początek grudnia.W imieniu…
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu zasad procesu składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin szkolenia:…
Pobierz: Podstawowe informacje związane z konkursem PROW - styczeń 2017
Pobierz: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 25 sierpnia 2016 r. poz. 1390 Pobierz: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 24 września 2016 r. poz. 1570
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com