• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Poniżej udostępniamy stanowisko MRiRW w sprawie tytułu prawnego do nieruchomości w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej. Pobierz: stanowisko MRiRW
W kontekście zadań zdefiniowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju ogłaszamy nabór na współpracę ze Stowarzyszeniem w ramach stanowiska Lokalny doradca. Zakres obowiązków, podstawowe warunki współpracy, nasze wymagania względem kandydatów prezentujemy w załączonym pliku. W naszym zamyśle, w każdej gminie powiatu aleksandrowskiego, będącej Członkiem Stowarzyszenia ma działać jeden lokalny doradca, który będzie…
Poniżej przesyłamy link: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/dzialanie_19_3/2016/IWoPP_19.3_1z.pdf, pod którym znajduje się zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.Instrukcja zostanie także zaktualizowana na…
W odniesieniu do procesu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej planowanych naborów w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach…
W odniesieniu do Procesu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej planowanych naborów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020" W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowania operacji na rozwój działalności gospodarczej w ramach…
W związku z przekazywanymi do ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.
Informacje / materiały ze szkolenia 10 stycznia 2017 r., dotyczącego operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, oraz rozwijania działalności gospodarczej, objętych PROW 2014-2020. Pobierz: materiały ze szkolenia
Krajowy Związek Kółek Rolników i Organy Rolnicze w Warszawie organizują Zimowisko dla dzieci rolników, których przynajmniej jeden z rodziców jest płatnikiem KRUS-u. Zimowisko organizowane jest od 03.02.17r. - 12.02.17r. w miejscowości Zawoja, pod Babią Górą.Ośrodek Wypoczynkowy "Krakowianka", koszt wyjazdu 290 zł + koszt transportu (około 200 zł). Kontakt telefoniczny z…

Wyniki zapytań ofertowych

środa, 04, styczeń 2017

Pobierz: Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę wynajmu sali z cateringiem Pobierz: Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na trenera
W kontekście naboru na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i promocji wpłynęły 4 oferty pracy. Oferty oceniono w odniesieniu do zdefiniowanych kryteriów i wybrano Panią Patrycję Murawską, zamieszkałą w Zbrachlinie. Bardzo dziękujemy pozostałym uczestnikom postępowania, dane pozostawimy w naszej bazie na przyszłość.
Strona 21 z 34
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com