• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Miło Nam poinformować, iż w dniu 10 maja 2019 r. Prezes Stowarzyszenia ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” Pan Andrzej Olszewski wraz z Panią Skarbnik Ewą Mandau podpisali umowę na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Plan operacyjny na lata 2018-2019. Uroczystość podpisania umowy o…
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zaprasza do mobilnego punktu informacyjno – doradczego podczas III Ciechocińskiego Dnia Seniora w Ciechocinku w dniu 18.05.2019 r. (sobota).Impreza odbędzie się w Parku Zdrojowym w muszli koncertowej w Ciechocinku.W trakcie imprezy od godziny 10:00 pracownicy Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"…
W wyniku przeprowadzonej oceny w związku z naborem wniosków 1/2019 w ramach Osi 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie typu projektu: ,,Działania infrastrukturalne przyczyniające się do…

Życzenia Świąteczne

środa, 17, kwiecień 2019

ozio_gallery_nano
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w partnerstwie z Gminą Miejską Nieszawa w okresie od 01.08.2019 r. do 31.07.2020 r. realizuje projekt pt.: „Maluch Odkrywca – upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Nieszawa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś…
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "Księgowy projektu" ogłoszonego w dniu 14 marca 2019 r. przez LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej". Pobierz: wyniki naboru na stanowisko pracy - Księgowy projektu
LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór na stanowisko pracy "Księgowy projektu".Pobierz: szczegóły ogłoszenia
W dniu 7 marca 2019 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wołuszewie, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zorganizowało spotkanie informacyjno - szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków na realizację projektów grantowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem…
Odolion, 26.02.2019 r. Ogłoszenie o naborze wnioskówNumer naboru: 3/G/2019 Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 2a) usługi wzajemnościowe, samopomocowe TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej TYP 2c) inne…
Odolion, 26.02.2019 r. Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 2/G/2019 Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP 1c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching…
Strona 3 z 37
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com