• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Nastąpiła zmiana miejsca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej", spotkanie odbędzie się 9 marca 2017 r., o godzinie 12:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, w sali konferencyjnej nr 121, przy ul. Juliusza Słowackiego 8.
Zarząd LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 9 marca 2017 roku, o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w sali nr 121, przy ul. Juliusza Słowackiego 12.Głównym tematem spotkania będzie sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi…
W odniesieniu do procesu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania operacji na podejmowanie działalności gospodarczej planowanych naborów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020". W związku z dużym zainteresowaniem dofinansowania operacji na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach…
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Należy je składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny w ramach poddziałania "Pomoc na…
Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca. Szersza informacja - kliknij tutaj
Narzędzie pomocnicze w wypełnianiu biznesplanów w Poddziałaniu 19.2 PROW. Przejdź na stronę z narzędziem pomocniczym
Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 i 1888, z 2016 r.…

Wyniki wyboru Lokalnego Doradcy

wtorek, 31, styczeń 2017

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty na ofertę współpracy Lokalnego Doradcy dla Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" Pobierz: wynik wyboru najkorzystniejszej oferty
Nowy adres siedziby LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej: ul. Piaskowa 4 Odolion 87-700 Aleksandrów Kujawski
Poniżej udostępniamy interpretację dotyczącą zasad wypełniania biznesplanu przesłaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w odpowiedzi na zapytanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pobierz: Interpretacja zasad wypełniania biznesplanu
Strona 20 z 34
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com