• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Szanowni Państwo, Przekazujemy informację o bezpłatnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Link do informacji o bezpłatnych szkoleniach

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa

piątek, 28, październik 2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na szkolenie jednodniowe dla grupy liczącej maksymalnie 30 osób, w wymiarze maksymalnie 4 godzin. Pobierz: Szczegóły zapytania ofertowego.

Zaproszenie na spotkanie Członków LGD

środa, 26, październik 2016

W kontekście uruchomienia budżetu jakim dysponuje Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej", zgodnie z Umową ramową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, serdecznie zapraszamy wszystkie gminy, członków na spotkanie w celu omówienia najważniejszych zagadnień, traktując to spotkanie jako wstęp do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które zostanie zwołane na początek grudnia.W imieniu…
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu zasad procesu składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin szkolenia:…
Pobierz: Podstawowe informacje związane z konkursem PROW - styczeń 2017
Pobierz: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 25 sierpnia 2016 r. poz. 1390 Pobierz: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 24 września 2016 r. poz. 1570
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata…

Wyniki zapytań ofertowych

poniedziałek, 29, sierpień 2016

Pobierz: Wyniki zapytań ofertowych

Wyniki zapytań ofertowych

czwartek, 18, sierpień 2016

Pobierz: Wyniki zapytań ofertowych
Na stronie WWW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zamieszczono wzory wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność wraz z instrukcjami, a także wzory umów o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 LEADER "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020. Link do strony Urzędu…
Strona 17 z 27
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com