• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiony jest link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html
Szanowni Państwo, W poniżej przedstawiony jest link pod którym znajduje się zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju…
W związku z planowaną zmianą kryteriów naboru wniosków o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętych programem PROW na lata 2014-2020, ogłaszamy konsultacje społeczne i prosimy o uwagi do przedłożonych kryteriów. Uwagi prosimy przesyłać do 3…
Prezentacja: Zasady procesu składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Szkolenie 15 listopada 2016r. Pobierz: prezentacja ze szkolenia.
Szanowni Państwo - zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia połączonego z warsztatami. "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych…
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia 15 listopada 2016 r. Pobierz: informacja o wyborze
Szanowni Państwo, Przekazujemy informację o bezpłatnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Link do informacji o bezpłatnych szkoleniach

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa

piątek, 28, październik 2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na szkolenie jednodniowe dla grupy liczącej maksymalnie 30 osób, w wymiarze maksymalnie 4 godzin. Pobierz: Szczegóły zapytania ofertowego.

Zaproszenie na spotkanie Członków LGD

środa, 26, październik 2016

W kontekście uruchomienia budżetu jakim dysponuje Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej", zgodnie z Umową ramową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, serdecznie zapraszamy wszystkie gminy, członków na spotkanie w celu omówienia najważniejszych zagadnień, traktując to spotkanie jako wstęp do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które zostanie zwołane na początek grudnia.W imieniu…
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu zasad procesu składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin szkolenia:…
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com