• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem…
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zbiera grupę chętnych osób do uczestnictwa w Warsztatach z aktywizacji społecznej współfinansowanych z europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędą się w miesiącu lutym 2018 roku. Uczestniczyć mogą osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie odpowiedniego dokumentu, zaświadczenia lub oświadczenie uczestnika. Zapisy osób…
Zapraszamy do wzięcia udziału w Badaniu opinii mieszkańców LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej". Badanie przeprowadzane jest w formie ankiety. Przejdź do ankiety badania opinii
Mamy przyjemność zaprosić państwa na bezpłatne szkolenie dotyczące współpracy podmiotów działających w sferze turystyki. Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa z tematyką Produktu sieciowego oraz możliwości otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Szkolenie odbędzie się dnia 5.02.2018r. o godz. 9:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700…
W dniu 28 grudnia 2017 r. oraz 3 stycznia 2018 r. w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie dotyczyło złożonych protestów do przeprowadzonej oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2017: Rozwój…

Wyniki wyboru lokalnego doradcy

piątek, 29, grudzień 2017

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty na lokalnego doradcę dla Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" Pobierz: wyniki wyboru lokalnego doradcy

Życzenia Świąteczne

czwartek, 21, grudzień 2017

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2017 r. o godzinie 8.00 w Biurze Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”. Posiedzenie będzie dotyczyło złożonych protestów do przeprowadzonej oceny i wyboru operacji…
Strona 11 z 34
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com