Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie

,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"