• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności z Ziemi Kujawskiej

Informacja ws. terminu szkolenia.

czwartek, 08, grudzień 2016

W kontekście informacji z Urzędu Marszałkowskiego, a także pojawienia się generatora wniosków informujemy, że pierwotnie planowany termin ogłoszenia naboru wniosków o wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą i firm rozwijających się zostanie nieco przesunięty. Pradwopodobny termin to koniec stycznia (wstępnie mówiliśmy na szkoleniu o 9 stycznia).W konsekwencji szkolenie, które przeprowadzimy…
Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". W związku z tym, przekazujemy link, pod którym znajdują się Generatory Wniosków dla: I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem…
Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiony jest link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html
Szanowni Państwo, W poniżej przedstawiony jest link pod którym znajduje się zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju…
W związku z planowaną zmianą kryteriów naboru wniosków o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętych programem PROW na lata 2014-2020, ogłaszamy konsultacje społeczne i prosimy o uwagi do przedłożonych kryteriów. Uwagi prosimy przesyłać do 3…
Prezentacja: Zasady procesu składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach Poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Szkolenie 15 listopada 2016r. Pobierz: prezentacja ze szkolenia.
Szanowni Państwo - zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szkolenia połączonego z warsztatami. "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych…
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi cateringowej podczas szkolenia 15 listopada 2016 r. Pobierz: informacja o wyborze
Szanowni Państwo, Przekazujemy informację o bezpłatnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych zainteresowanych aplikowaniem o środki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Link do informacji o bezpłatnych szkoleniach

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa

piątek, 28, październik 2016

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na szkolenie jednodniowe dla grupy liczącej maksymalnie 30 osób, w wymiarze maksymalnie 4 godzin. Pobierz: Szczegóły zapytania ofertowego.
Strona 1 z 12
  • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

    PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ

LGD Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej © 2015

projekt: www.maciek-design.com